יום שישי, 5 באפריל 2013


צנרת אספקת מים - SP או צנרת מושחלת ??

החלק החשוב ביותר בעבודות האינסטלציה, הינו צנרת אספקת המים, היות וזו המערכת היחידה בדירה שבה יש
תמיד מים בלחץ גבוה יחסית ובטמפרטורה גבוהה )בקווי המים החמים(. מערכת זו משולה ל"עורקי הדם" של הבית.
כל פגיעה במערכת זו ע"י גורם חיצוני או כתוצאה מכשל פנימי של הצנרת עלולה לגרום לנזקי רטיבות כבדים ביותר.

1. יתרונות הצנרת הרב שכבתית
קיימים שני סוגים עיקריים של צנרת פלסטיק, צנרת רב שכבתית )צנרת SP ( וצנרת גמישה )צנרת מושחלת(.
צנרת רב שכבתית הינה המוצר המוביל כיום וזאת בזכות יתרונותיה הבולטים לעומת הצנרת המושחלת:

 אינה מחייבת מרכזיה ומאפשרת הזנת הדירה/בית מכמה כניסות.

 התקנה ללא צינור מתעל. כך ניתן להשתמש בצינורות בקטרים גדולים גם במקומות צרים, כדוגמת קירות
גבס, קירות דקים, רצפות עם שכבת מילוי דקה וכד'.

 ניתנת להתחברות אל כל סוגי הצנרות הקיימים ומתאימה לביצוע קטעים של מערכת אינסטלציה במקרים
של שיפוץ חלקי.

 ניתנת לשינויים ותוספות תוך כדי הביצוע, כך שניתן בכל עת להתאים את מערכת המים לשינויים בתכנון
הדירה.

 מסופקת כמערכת מושלמת של צינורות, אביזרים וכלים להתקנתה כך שאין סכנה "ליפול בין הכיסאות" בין – -
ספקים שונים במקרה של תקלה או נזק לאחר סיום השיפוץ.

חשוב להתייעץ

בכל מקרה יש להתייעץ עם האדריכל ועם ספקי הצנרת לפני החלטה סופית על סוג הצנרת. זאת מכיוון שהפתרון
המומלץ תלוי במספר גורמים כגון :

  • - האם החלפת הצנרת הינה מלאה או חלקית.
  • - מהו סוג הצנרת הקיים בדירה )במקרה של החלפה חלקית(.
  • - סוג הבית המשופץ : דירה במפלס אחד, דירה עם מספר מפלסים, בית צמוד קרקע, סוג הבניה של הבית
  •   בלוקים, מחיצות גבס, רצפה עם או ללא מילוי חול ( וכד'.
  • - התמיכה הטכנית הניתנת לאינסטלטור לפני ובמהלך הביצוע , על ידי ספק הצנרת. האם ניתן פיקוח מטעם
  •   הספק על ביצוע העבודה? וכן מהי האחריות הניתנת לדייר לאחר סיום ההתקנה.


2. החשיבות של קבלן הביצוע האינסטלטור

חשוב לזכור כי איכות צנרת המים כמו כל מערכת טכנית בתחום הבניין תלויה בשני גורמים עיקריים:
- איכות המוצרים צינורות ואביזרים המסופקים ע"י המפעל. –
- מקצועיות ואיכות ההתקנה בשטח המבוצעת ע"י האינסטלטור.
קבלן השיפוצים / האינסטלטור חייב לבדוק היטב מספר גורמים :

א. מיהו האדם שייבצע את העבודה בפועל לעיתים האינסטלטור עצמו מעסיק עובדים או קבלני משנה שאינם –
    מיומנים ואינם בעלי הכשרה מתאימה לביצוע סוג הצנרת שנבחר.
ב. האם האינסטלטור/העובד שנבחר עבר הכשרה מתאימה ויש בידיו תעודת השתלמות של ספק הצנרת המעידה
   על הכשרתו להתקין את הצנרת.
ג. האם יש לאינסטלטור / לעובד יש את כל הציוד הדרוש לביצוע העבודה בהתאם לכל הדרישות של ספק
   הצנרת כגון מכשירי לחיצה, מקדדים, קפיצי כיפוף, משאבת לחץ לביצוע בדיקת לחץ בסיום ההתקנה וכו'.
   לחברת SP יש מאגרי מידע ממוחשבים הכוללים את שמות כל האינסטלטורים שעברו הכשרה מטעמם כך שניתן –
   לפנות אליהם ולבדוק במידה וקיים ספק לגבי הכשרתו של האינסטלטור המיועד לבצע את העבודה.

3. דגשים בבחירת חומר הצנרת

לאחר שנבחרה הצנרת המתאימה ונבחר האינסטלטור/העובד המבצע יש להקפיד על הנושאים הבאים :
א. אספקת כל הצנרת ואביזריה תהיה אך ורק מתוצרת הספק שנבחר אין לערבב צינורות ואביזרים מספקים –
שונים  (גם אם הם מתאימים מבחינה טכנית), מאחר ובמקרה של תקלה כל ספק יטיל את האחריות על הספק
האחר.
מפעל מצרפלס ספק צנרת SP אוסר במפורש שימוש באביזרים או בציוד התקנה של ספק אחר ואינו נותן
אחריות לצנרת במקרים שבהם נעשה שימוש כזה.
ב. יש לוודא כי כל הצינורות והאביזרים המסופקים ע"י האינסטלטור/הסיטונאי הינם מוצרים מקוריים של
   ספק הצנרת. קיימים בשוק חיקויים זולים שאינם נושאים תווי תקן ויש למנוע כניסתם למערכת המותקנת.
   כל האביזרים והצינורות המיוצרים בארץ ע"י מפעלים הנושאים תווי תקן של מכון התקנים הישראלי
   מסומנים הן ע"י סמל מכון התקנים והן בסמל המפעל כך שניתן לזהותם בקלות.
   ניסיון לשימוש באביזרים או צינורות או ציוד התקנה שאינו מקורי מעיד על חוסר מקצועיות ורמת אמינות
   נמוכה ביותר של האינסטלטור.
ג. במידה ונבחרה צנרת רב שכבתית )צנרת SP ( לביצוע העבודה מומלץ להשתמש במערכת אביזרי הלחיצה
   שהינה המערכת המודרנית והאמינה ביותר הקיימת כיום בשוק.
   את אביזרי הלחיצה ניתן להתקין גם במקומות סמויים כגון מתחת לריצוף )למעט חדרי אמבטיה/שרותים(
   ובקירות מתחת לטיח. דבר המאפשר גמישות רבה בתכנון מהלכי הצנרת וכן תוספות ושינויים תוך כדי
   הביצוע.

4. בדיקות קבלת הצנרת בסיום ההתקנה

בסיום ההתקנה יש לבצע :

א. בדיקה ויזואלית שכל הצנרת והאביזרים שלמים ולא ניזוקו במהלך העבודות.

ב. בדיקת האספקה יש לוודא כי מים חמים וקרים מגיעים בלחץ ובספיקה הנדרשת לכל נקודות האספקה.

ג. בבדיקת לחץ ע"י משאבת לחץ כאשר הבדיקה נעשית בלחץ של 51 בר למשך לפחות שעה.
   במקרה והתקנת הצנרת הינה חלקית וקיימים חלקי מערכת ישנים או ברזים שיש חשש שלחץ גבוה עלול
   לפגוע בהם יש לבודד את הצנרת החדשה ולבודקה בנפרד.
   אין להסתפק בבדיקה ע"י לחץ הרשת העירונית היות והלחץ העירוני הינו נמוך  כ 2 - 3 בר בלבד  ואינו נותן שום
   אינדיקציה לעמידות האביזרים והצינורות.

ד. לאחר ביצוע בדיקת הלחץ יש לחבר את הצנרת אל הרשת העירונית כך שהצנרת תהיה תחת לחץ מתמיד וכל
דליפה תתגלה מיד.

ה. יש לסגור היטב את התושבות להתקנת הברזים והסוללות בפקקים עד לשלב הרכבת הכלים הסניטריים.

איתן פירסט / מהנדס החברה

תגובה 1: